Accent Wonen
Image default
Woning en Tuin

Wat voor soort verhuurde huizen zijn het eigenlijk die aan beleggers worden verkocht?

U zult veel in het nieuws horen dat verhuurde huizen momenteel door beleggers worden opgekocht. Dat is dan ook de reden dat veel van u afvragen wat dit precies inhoudt. Een verhuurd huis klinkt logisch, maar vaak is er veel onduidelijk over. We gaan enkele aspecten toelichten om het duidelijker te maken:

  1. Studentenpanden
  2. Mensen zoals u en ik
  3. Bedrijfswoningen
  4. Gastarbeiders of mensen uit het buitenland

Studentenpanden

Studentenpanden zijn in feiten woningen die verhuurd worden aan studenten van MBO’s, HBO’s en universiteiten. Het heeft eigenlijk niks met het niveau te maken indien verhuurd wordt aan studenten, want ook voor andere doeleinden en type studies worden studentenhuizen ingezet. Van oudsher worden het wel studentenwoningen genoemd, omdat het in deze groep het meest voorkomt dat verhuurd wordt aan hoger opgeleidde mensen. Dit heeft er ook mee te maken dat er in Nederland maar zo’n 25 universiteiten zijn. Veel studenten wonen niet in de buurt van een universiteit, dus gaan ze voor enkele jaren verhuizen naar ‘de grote stad’. Maar er zijn ook zat studenten die een studie wensen te volgen die niet beschikbaar is in de stad waar zij (dichtbij van) wonen.

Mensen zoals u en ik

Of het gaat om een alleenstaande vrouw of man, een koppel of getrouwd paar, of een volledig gezin met kinderen. Huizen worden uiteraard ook gewoon verhuurd aan mensen uit alle rangen en standen van de samenleving. Of het gaat om een minister die voor enkele jaren in de nabijheid van Den Haag komt werken, of een alleenstaande vrouw die net niet in staat is om te kopen. Verhuurde huizen maken in Nederland zo’n eenderde (1/3) van de huizen uit. Hier zitten absoluut veel mensen tussen die gebruik maken van verhuurde woningen. Veelal gaat het bij de verkoop van verhuurde woningen om huizen uit de vrije markt. Want zoals u wellicht weet vallen huizen van de welbekende woningstichtingen in de sociale huursector. Dit is natuurlijk een aanzienlijk deel van onze samenleving.

Bedrijfswoningen

Ook bedrijven kopen soms woningen op in de buurt van het bedrijf. Dit kan een fabriek zijn, logistieke opslagplaats, maar ook zakelijke dienstverlenende bedrijven. Gastarbeiders of personeel van leveranciers, klanten en zelfs eigen vestigingen in het buitenland kunnen dan op ieder gewenst moment worden geplaatst in de bedrijfswoning. Wat ook in de praktijk vaak gebeurt is dat hogere functionarissen er in gaan wonen. Dit kan tijdelijk zijn of permanent (zo lang de werknemer werkt voor het bedrijf). In de praktijk komen bedrijfswoningen steeds minder voor. In Nederland houden bedrijven zich meer bezig met hun eigen core business. Ook plaatsen bedrijven hun gastarbeiders steeds vaker in hotels, bungalowparken en wat ook vaker voorkomt is dat de arbeiders zelf regelen waar men gehuisvest zal worden.

Gastarbeiders

Eigenlijk is dit in het vorige punt al besproken. Bij gastarbeiders gaat het echter vaak om arbeiders die een wezenlijke bijdrage leveren voor het bedrijfsresultaat van Nederlandse bedrijven. Hierbij kunt u denken aan het inkopen van grote ploegen tecnisch personeel uit bijvoorbeeld zuidelijke landen. Dit zijn dan arbeiders die niet beschikbaar zijn in Nederland. In andere landen beschikt men over specifieke kwaliteiten waar Nederlandse bedrijven dan gebruik van maken. Veelal gaat het om projecten van enkele maanden, waarbij het persooneel dan gehuisvest wordt in eigen woningen van gastarbeiders. Dit kunnen huizen zijn die de bedrijven in samenwerking met vastgoedbedrijven inzetten, maar steeds vaker kopen gastarbeiders zelf huizen op. De bedrijven kunnen op naam staan van het vastgoedbedrijf, de arbeiders zelf en bedrijven (zie vorig punt over bedrijfswoningen).

Het verkopen van verhuurde huizen is iets wat eenvoudig kan via vastgoedbedrijven die gespecialiseerd zijn in verhuurde woningen. Sons Real Estate is zowel een vastgoedbemiddelaar als een opkoper van verhuurde woningen.

 

 

 

X

https://sonsrealestate.nl/huis-verkopen-verhuurde-woning-verkopen/